ירושלים שיש
ירושלים שיש
ירושלים זהב
ירושלים זהב
ארון קודש
ארון קודש
בימה לקריאת התורה
בימה לקריאת התורה
ארון קודש שיש לבן
ארון קודש שיש לבן
'Psalms ASHREI' bronze H. 50 cm
'Psalms ASHREI' bronze H. 50 cm
The 10 Commandments bronze H
The 10 Commandments bronze H
Shabbat Candles  bronze H
Shabbat Candles bronze H
'If I forget Jerusalem' bronze H
'If I forget Jerusalem' bronze H
02
02
Hannuka Lamp6 bronze H. 60 cm
Hannuka Lamp6 bronze H. 60 cm
Hannuka oil Lamp bronze H. 40 cm
Hannuka oil Lamp bronze H. 40 cm
Hannuka Lamp5 bronze H. 80 cm
Hannuka Lamp5 bronze H. 80 cm
candle closets bronze H. 60 cm
candle closets bronze H. 60 cm
Hannuka Lamp3 bronze H. 70 cm
Hannuka Lamp3 bronze H. 70 cm
Hannuka Lamp4 bronze H. 100cm
Hannuka Lamp4 bronze H. 100cm
Hannuka Lamp1 bronze H. 30cm
Hannuka Lamp1 bronze H. 30cm
Hannuka Lamp2 broze H. 60 cm
Hannuka Lamp2 broze H. 60 cm